Köpvillkor Frukt

  

Fruktleveransen AB

 

Om inget annat avtalats gäller följande köp- och leveransvillkor för fruktabonnemang:

 

Leveranser

Leveranser sker i hela Storstockholm och Södertälje.

Fruktkorgarna levereras fraktfritt på överenskomna dagar och platser mellan kl 07.00-16.00. Leveranser sker året runt alla helgfria dagar. Vid röda dagar sker den ordinarie leveransen nästkommande vardag om inget annat är överenskommet. Vid val av tidspassning tillkommer avgift.

 

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att lokaler och tillhörande områden hålls tillgängliga för leverans vid överenskomna leveranstider. Fruktleveransen har rätt att överlämna fruktkorgarna i kundens reception eller godsmottagning om leveransen inte kan ske enligt överenskommelse.

 

Kvalitetsgaranti

Fruktleveransen levererar enbart Klass 1-frukt av fullgod kvalitet. Vi garanterar att vi väljer säsongens lämpligaste frukter och att vi dessutom omsorgsfullt väljer den frukt som är fräschast.

 

 

 

 

Reklamation

Behörig beställare som anser att en leverans inte uppfyller Fruktleveransens kvalitetsgaranti ska göra en reklamation senast 24 timmar efter erhållen leverans. Fruktleveransen ska då samma dag eller senast nästa helgfria leveransdag kostnadsfritt leverera ny frukt av fullgod kvalitet.

 

Returkorgar

Som en del av våra miljömål tillämpar vi ett retursystem för våra korgar. För korgar som inte returneras debiterar vi en kostnad på 25 – 85 kr per korg.

 

Ändringar i abonnemang

Behörig beställare ska skriftligen meddela oss senast 3 vardagar före önskad ändring ska träda i kraft. Skriv till info@fruktleveransen.se.

 

Leveransuppehåll

Behörig beställare ska skicka ett skriftligt meddelande till info@fruktleveransen.se senast 7 vardagar före önskat leveransuppehåll. Leveransuppehållet måste vara sammanhängande och som högst två månader. Leveransuppehåll kan inte nyttjas under uppsägningstid.

 

 

 

Uppsägning av fruktabonnemang

Uppsägningstider gäller i första hand efter avtal. Om inget annat avtalats gäller följande uppsägningstider:

  • Upp till 10 korgar per vecka: En månad
  • 11 till 20 korgar per vecka: Två månader
  • Från 21 korgar per vecka: Tre månader

Uppsägningen ska ske skriftligen av behörig beställare per mejl, fax eller post och räknas från inkommet datum.

 

Priser och betalningsvillkor

Samtliga priser är exklusive moms och angivna fritt kundens godsmottagning. I abonnemanget ingår också lån av korg. Priserna justeras två gånger per år.

 

Fakturering sker i efterskott med 14 dagars kredittid. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras lagreglerad avgift. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med referensränta plus 8 %.