Om man vet att frukten är ekologisk smakar den lite bättre.

Vår produktion av ekologiska fruktblandningar är certifierad och står under kontroll av SMAK. EU reglerar vad som får kallas ekologiskt. I en ekologisk produktion får inte kemiska bekämpningsmedel, genmodifierade organismer eller konstgödsel användas.