Vårt Miljöarbete

Fruktleveransen AB har antagit en miljöpolicy och satt ett mål att certifieras med ledningssystemet för miljö, ISO 14001:2 004.

Certifieringsprocessen sker gradvis och arbetet ska genomsyra hela verksamheten med årliga miljöredovisningar. Samordnare är Ronnie Malo och arbetet styrs i gemenskap med all personal. Handlingsplan ska utformas tillsammans med ett miljöcertifieringsorgan.

 

Huvudsyftet med miljöcertifieringen är att kontinuerligt förbättra Fruktleveransens miljöarbete för att minska företagets negativa inverkan på miljön.

 

Stor vikt läggs på att uppfylla följande krav:

• Utbilda personalen i miljöfrågor och att tänka grönt.

• Bättre bedöma våra underleverantörer från miljösynpunkt.

• Sträva efter samarbetspartners som uppfyller samma miljökrav som vi ställer på vår egen verksamhet.

• Energibesparande åtgärder.

• Miljöförbättrande åtgärder avseende transporter/resor.

 

Konkreta exempel på miljöförbättrande åtgärder som har utförts:

• Allt avfall källsorteras

• Vi tillämpar ett retursystem för våra korgar

• Våra fruktlådor är återvinningsbara och framställda på ett miljövänligt sätt.

• Vi använder endast miljövänligt kravmärkta rengörings- och hygienartiklar.

• För att minska pappersåtgången har kunder möjlighet att få sina faktuor via e-mail i pdf-format

• Vi tillhandahåller kravmärkta och organiskt odlade produkter.

Om Fruktleveransen

Vi väljer svensk frukt så långt det är möjligt.

 

Fruktleveransen startade år 2006 som ett litet energiskt familjeföretag i Södertälje. Sedan dess har vi vuxit kraftigt. Idag levererar fruktkorgar, mötesprodukter och gåvor till företag i hela Storstockholm.

 

Vi arbetar bara med frukt av toppkvalitet, det vill säga Klass 1-frukt. Det innebär att frukten har fina ytor och är av jämn storlek och färg. Men inte nog med det. All frukt vi köper in testas dessutom av vår superpetiga smakpanel.

 

Under året varierar innehållet en del i våra fruktkorgar. Vissa fruktsorter är oerhört säsongsberoende och vi vill alltid fylla våra korgar med den frukt som smakar bäst för årstiden. Så fort det är säsong för svenska äpplen, päron, plommon, körsbär med mera så finns förstås dessa i våra fruktblandningar.

 

Som kund hos Fruktleveransen har du både kvalitet- och smakgaranti. Är du det minsta missnöjd med en leverans, kontakta oss direkt. Vi lovar att komma ut med ny frukt inom 24 timmar.

 

Hur vi ligger till prismässigt? Väldigt bra. Eller rättare sagt VÄLDIGT bra! Alla rutiner och logistiksystem som vi skapade när vi fortfarande var ett litet familjeföretag har vi lyckats förädla i takt med att vi expanderat. I jämförelse med våra konkurrenter ligger vi därför upp till 15 % lägre i pris.

 

Välkommen till Fruktleveransen!

 

 

P.S. Du vet väl att frukt på jobbet är en avdragsgill personalförmån! D.S.